Cyklokroužky

Široká nabídka cyklokroužků

Od ponděí do pátku máme pro Vás v Praze 6(Divoká Šárka) a v Praze 4(Točná a Jesenic) a Ostravě
(Bělský les) připraveny pravidelné týdení cyklokroužky pro děti od 5 let -16 let, ale také máme
cyklokroužky pro dospělé. Děti jsou rozdělené do věkových a výkonostních skupin. Děti učíme od
základních pojmů jízdě na kole, po bezpečností stránce až po trailové a skákací ježdění. Naši trenéři
jsou profesinonálové.